Kabel elektryczny

 

 

Kable służą do trwałego połączenia źródeł prądu z jego odbiornikami. Przesyłają energię elektryczną lub informacje za pośrednictwem prądu.

 

Definicje kabli elektrycznych:

Według międzynarodowego słownika elektrotechnicznego jest to zespół (wyrób) składający się z jednej lub kilku żył mających (lub nie) indywidualne pokrycie (izolacje, ekrany), z warstwy ochronnej (lub nie) na skręconych żyłach (izolacja rdzeniowa) oraz (lub nie) z osłon ochronnych. Pojęcie to według polskiej terminologii obejmuje wszystkie rodzaje kabli oraz przewodów izolowanych i nieizolowanych.

 

Stosowane w Polsce określenia

Wyrób przemysłowy składający się z jednej lub większej ilości żył izolowanych, w powłoce, ewentualnie w osłonie ochronnej i pancerzu.

Natomiast w elektroenergetyce określeniem kabel nazywa się przewód do zastosowań zewnętrznych, często posiadający czarną powłokę (YKY), w odróżnieniu od białej powłoki (np. YDY) do zastosowań wewnętrznych. Słowo kabel odnosi się do samej konstrukcji, natomiast przewód do pełnionej funkcji.

 

Oznaczenia symboli kabli:

S ? Sygnalizacyjny

T? telekomunikacyjny

K ? Przewód kabelkowy o powłoce ołowianej

G ? Górniczy

U ? Uszczelnienie wzdłóżne kabla

L ? Żyły splecione z wielu drutów ( linka)

D ? Drut

ts ? Tubowy, z suchym uszczelnieniem ośrodka

H ? ekran indywidualny par z drutów miedzianych

Y ? Izolacja polwinitowa żył sygnalizacyjnych

X ? izolacja polinitowa żył telekomunikacyjnych

Y ? Powłoka polwinitowa

MF ? Żyły miedziano-stalowe

Ft ? Pancerz z taśmy stalowej

Ftl ? Pancerz z taśmy stalowej, obustronnie lakierowanej

Fo ? Pancerz z drutów stalowych okrągłych

Yn ? Osłona polwinitowa o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia