Uprawnienia UDT

Dla osób chcących zdobyć nowe, przydatne w pracy zawodowej kwalifikacje organizujemy kursy przygotowujące do zdobycia uprawnień UDT.

Uprawnienia UDT

Co to dokładnie oznacza? Osoby pragnące zajmować się obsługą i konserwacją maszyn dźwigowych, jak również chcące tworzyć, montować, odnawiać, modernizować różnego rodzaju sprzęty powinny zgłosić się do nas.

Oferta tworzona jest zarówno dla jednostek fizycznych (indywidualnych klientów) jak również firm starających się o uprawnienia. Co najważniejsze program kursów ustalany jest w porozumieniu i za zgodą  Urzędu Dozoru Technicznego.
Uprawnienia UDT, czyli uprawnienia umożliwiające samodzielną pracę przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych można uzyskać tylko i wyłącznie po wcześniej zdanym egzaminie państwowym. Do egzaminu natomiast przystępujemy dopiero po przebytym kursie i otrzymaniu stosownego zaświadczenia.

Egzamin państwowy odbywa się przed komisją powołaną przez Urząd Nadzoru Technicznego.

Osoby zainteresowane powinny spełniać pewne kryteria: skończone 18 lat;  dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskim.