Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia do wykonywania zawodu elektryka tzw. uprawnienia elektryczne wydawane są przez specjalnie powołane do tego celu komisje kwalifikacyjne działające na terenie całej Polski. Zasadniczo w naszym kraju rodzaje uprawnień elektrycznych można podzielić na  na dziewięć podstawowych grup jednak co warte podkreślenia grupa docelowa do której kierujemy swoją ofertę szkoleń i kursów, a więc elektrycy dla których niezbędne jest posiadanie kwalifikacji zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych jest najliczniej reprezentowana i wynosi wg różnych źródeł od 1,5 do nawet 3 milionów Polaków.

Co roku egzaminy przed komisjami zdaje blisko sto tysięcy osób z tego około 50 - 60% uzyskuje w postaci uprawnień elektrycznych  potwierdzenie posiadanej wiedzy technicznej.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące prowadzonych przez nas kursów i zachęcamy do zapisania się na szkolenia:

- Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce energetycznej.


- Współpracujemy z najwyższej klasy specjalistami - trenerami i szkoleniowcami, którzy dysponując odpowiednim doświadczeniem zawodowym potrafią w prosty sposób przekazać posiadana wiedzę.


- Dysponujemy bazą szkoleniową na terenie całej Polski, a także własnymi materiałami szkoleniowo-dydaktycznymi.


- Prowadzimy szkolenia na w całej Polsce zarówno dla osób indywidualnych jak innych podmiotów.


- Poziom zdawalności egzaminów państwowych przez naszych kursantów  w ostatnim roku 2013 wyniósł 95% !!!


- Podczas szkoleń stosujemy nowoczesne techniki prezentacji (w tym multimedialne).


- Szkolenia prowadzone są w miłej atmosferze.

 

Wystarczy zadzwonić i umówić się na szkolenie.