Szkolenia UDT

W zakładach pracy, gdzie mamy do czynienia z wieloma urządzeniami dźwigowymi, elektrycznymi i innymi sprzętami, bardzo ważne jest zapewnienie pracownikom i osobom tam przebywającym bezpieczeństwa.

Dlatego tak istotne jest, byśmy zatrudniali tylko i wyłącznie osoby przeszkolone, posiadające odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie.Szkolenia UDT, czyli te prowadzone zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego są więc niezbędne. Tylko pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia mogą i są w stanie sprostać określonym obowiązkom, nie narażając przy tym zdrowia swojego i innych kolegów.

Szkolenia UDT prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów doskonale znających działanie urządzeń technicznych. Ich wiedza i doświadczenie gwarantują wysoką jakość prowadzonych zajęć. Zarówno pod względem teoretycznym jak również w praktyce.

Warto skorzystać więc z naszej oferty szkoleń UDT, które przeznaczone są dla osób, firm chcących uzyskać uprawnienia do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych. W programie znajdą się między innymi zasady konserwacji dźwignic, przenośników, dźwigów, zasady obsługi urządzeń transportu bliskiego i wiele innych.


Szczegółowe informacje na temat szkoleń uzyskają państwo kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo.