Szkolenia energetyczne

Nasza firma od kilku lat organizuje szkolenia z dziedziny jaką jest energetyka. To bardzo ważny dział nauki, techniki, a także jedna z gałęzi przemysłu zajmującej się przetwarzaniem dostępnych form energii w celu wykorzystania jej przy zasilaniu różnych procesów przemysłowych, a także przy napędzaniu różnego rodzaju maszyn i urządzeń.

 

Oczywiście w procesach tych niezbędny jest również człowiek i jego wiedza. Stąd właśnie nasza oferta.
Szkolenia energetyczne kierujemy głównie do jednostek pracujących na stanowisku eksploatacji (E) jak również dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci: elektroenergetycznych, cieplnych oraz gazowych.

 Szkolenie energetyczne - teoria i praktyka

Biorąc udział w szkoleniu posiądą państwo wiedzę z zakresu montażu, konserwacji, obsługi, remontu, naprawy urządzeń i instalacji energetycznych. Mamy na myśli nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również będą państwo mieli okazję przekonać się o tym w praktyce.
Szkolenie kończy się egzaminem państwowym, którego zdanie oznacza zdobycie uprawnień umożliwiających wykonywanie określonych czynności zgodnych z ustawą.Otrzymane świadectwo kwalifikacyjne na uprawnienia energetyczne ważne jest przez 5 lat.


Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą na szkolenie energetyczne.