Szkolenia elektryczne

Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy lub bagatelizujemy potrzebę stałego rozwoju zawodowego jakim powinni zostać poddawani ludzie pracujący w zawodzie elektryka. Tymczasem od umiejętności osób pracujących  w tym zawodzie oprócz prawidłowego działania instalacji  energetycznych nierzadko zależy także zdrowie i życie osób korzystających z urządzeń elektrycznych znajdujących się pod opieką tej grupy zawodowej.

W celu poprawienia poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych a także ze względu na obowiązujące przepisy prawne które nakazują odnawianie posiadanych uprawnień elektrycznych co pięć lat prowadzimy specjalistyczne szkolenia zawodowe przeznaczone dla osób które zajmują się eksploatacja lub dozorem nad eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Ukończenie naszego kursu elektryka daje możliwość otrzymania uprawnień elektrycznych na okres 5 lat w wyżej wymienionym zakresie (uprawnienia energetyczne E+D).

Szkolenia elektryczne prowadzimy w trzech zakresach tzn.:

- G1 (uprawnienia elektryczne)

- G2 (uprawnienia energetyczne)

- G3 (uprawnienia gazowe)

Wszelkie dodatkowe informacje otrzymają Państwo kontaktując się  z nami  za pomocą dostępnego na stronie formularza kontaktowego lub ewentualnie dzwoniąc na jeden z 14 podanych w serwisie numerów telefonów do oddziałów w całej Polsce.


Zapraszamy na szkolenia elektryczne, kurs elektryka