Kurs suwnicowy

W naszej bogatej ofercie znajdą państwo także  kurs na suwnicę. Przeznaczony jest on głównie dla osób chcących pracować na stanowisku realizującym operacje transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic.

Powinny one posiadać 18 lat, wykształcenie przynajmniej podstawowe, oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia.
Uczestnicząc w naszym kursie zdobędą państwo informacje dotyczące dźwignic, rodzajów suwnic, obsługi suwnic, sprzętu pomocniczego, przepisów dozoru technicznego, przepisów BHP. Oczywiście w ofercie znajdują się również zajęcia praktyczne.

Kurs na suwnicę kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Jego pomyślne zdanie jest podstawą do wydania określonego zaświadczenia, które uprawnia do pracy przy suwnicach.

Wyróżniamy dwa rodzaje uprawnień, o które można się starać:
uprawnienia kategorii IS (suwnice sterowane z kabiny)
uprawnienia kategorii IIS (suwnice sterowane z poziomu roboczego)

Ważną informacją jest również fakt, że uprawnienia zdobywane są bezterminowo.