Kurs elektryczny

Zdecydowanie się na uczestnictwo w kursie elektrycznym którego od wielu lat jesteśmy organizatorem zapewni państwu możliwość zdobycia uprawnienia energetycznych dzięki którym będą państwo mogli  wykonywać zawód regulowany - elektryk. Zawód regulowany jest to zawód do wykonywania którego niezbędne jest spełnienie szeregu wymagań kwalifikacyjnych które regulowane są odrębnymi przepisami państwowymi.

Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i najczęściej zdanie egzaminu przed specjalna komisją pozwoli państwu otrzymać świadectwo potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych.

W Polsce ogólnie przyjęty jest podział w myśl którego typy uprawnień energetycznych  dzielimy na  dziewięć podstawowych rodzajów. My swoją ofertę szkoleniową staramy się kierować do osób dla których  posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych jest niezbędne do wykonywania zawodu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kurs elektryczny na którym mogą państwo zdobyć:

- Uprawnienia energetyczne E ( eksploatacja urządzeń , instalacji i sieci)
- Uprawnienia Energetyczne D (dozór nad eksploatacją urządzeń ,instalacji i sieci)

Szkolenia elektryczne prowadzimy dla trzech grup:

G1 - uprawnienia elektryczne
G2 - uprawnienia ciepłownicze
G3 - uprawnienia gazowe.

Koszt udziału w szkoleniu: 169 zł/ osobę

Kosz egzaminu (Eksploatacja lub Dozór): 185 zł /egzamin

Jako jedni z nielicznych na rynku posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną nr 671, powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych (G1/2/3).

Wyżej wymienione koszty to opłata dla pojedynczego klienta. W przypadku zgłoszenia większej grupy osób, bądź dla firm chętnych nawiązać współpracę długofalową oferujemy atrakcyjne zniżki.