Kurs BHP

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń pracowników.
Prowadzimy następujące rodzaje szkoleń:

Kurs BHP wstępne:

- Instruktaż ogólny dla wszystkich grup zawodowych.

Szkolenia BHP okresowe:

- dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

- dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

- dla pracowników administracyjno-biurowych i innych których praca wiąże
się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub
niebezpieczne,

- dla pracowników inżynieryjno-technicznych.


Po pozytywnym zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu sprawdzającego
wydajemy zaświadczenie potwierdzające zdobyta wiedzę i nabyte umiejętności.


Nasze szkolenia prowadzą doświadczeni instruktorzy którzy w sposób profesjonalny przekażą Państwu swoją wiedzę
Naszym dodatkowym atutem jest wykorzystywanie podczas kursów materiałów multimedialnych które zdecydowanie ułatwiają naukę naszym klientom.
W zależności od preferencji naszych zleceniodawców  możemy przeprowadzić szkolenie w siedzibie klienta
lub w jednym z naszych ośrodków szkoleniowych w całej Polsce.