Cennik szkoleń organizowanych przez Nasz Ośrodek Szkoleniowy

Cennik szkoleń organizowanych przez Nasz Ośrodek Szkoleniowy:

NAZWA KURSU CENA [zł/os]
SZKOLENIA ENERGETYCZNE
EGZAMIN (Eksploatacja/Dozór) 185
Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających , przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (URE) - G1 - uprawnienia elektryczne
169 
Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających , przetwarzających , przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (URE) - G2 - uprawnienia cieplne
Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających ,przetwarzających, przesyłających,  magazynujących i zużywających paliwa gazowe (URE) - G3 - uprawnienia gazowe
SZKOLENIA OKRESOWE BHP
Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP do ustalenia
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców od 10 zł
Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami od 10 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych oraz inżynieryjno-technicznych od 10 zł
Szkolenie okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych od 10 zł
Szkolenie BHP reagowania w przypadku wystąpienia awarii Cena do uzgodnienia indywidualnie
Szkolenie BHP reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych Cena do uzgodnienia indywidualnie
Szkolenia w dziedzinie bhp Cena do uzgodnienia indywidualnie
SZKOLENIA UDT
EGZAMIN 152
Szkolenia na obsługę dźwigów towarowo - osobowych 350
Szkolenia na konserwację dźwigów towarowo - osobowych 600
Szkolenia na obsługę suwnic 350
Szkolenia na konserwację suwnic 600
Szkolenia na obsługę żurawi 350
Szkolenia na konserwację żurawi 600
Szkolenia na obsługę wciągarek i wciągników 350
Szkolenia na konserwację wciągarek i wciągników 600
Szkolenia na obsługę podestów ruchomych 350
Szkolenia na konserwację podestów ruchomych 600
Szkolenie na obsługę wózków jezdniowych 350
Szkolenie na konserwację wózków jezdniowych 600
Kurs obsługi zawiesi hakowych 80
Szkolenie na obsługę układnic do składowania ładunków w magazynach 500
Szkolenie na konserwację układnic do składowania ładunków w magazynach 700
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób wyznaczonych do przeprowadzania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy -  szkolenie podstawowe 80
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób tworzących grupy interwencyjne -zaawansowane Cena do uzgodnienia indywidualnie
SZKOLENIA DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH
Szkolenie z zakresu pola elektromagnetycznego 60
Szkolenie z zakresu obsługi autoklawów 169 
SZKOLENIA INNE
Kurs obsługi pilarki spalinowej Cena do uzgodnienia indywidualnie
Kurs montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych Cena do uzgodnienia indywidualnie
SPAWANIE SYMBOL KURSU
Kurs spawania blach metodą acetylenowo-tlenową  
Kurs spawania rur metodą acetylenowo-tlenową 311T
Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe 111P
Kurs spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe 111B
Kurs spawania rur elektrodami otulonymi - spoiny czołowe 111T
Przecinacz tlenowy  
Przecinacz plazmowy  
Kurs grzania i cięcia metali płomieniem GiC
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135P
Kurs spawania blach spoinami czołowymi  metodą MAG 135B
Kurs spawania rur spoinami czołowymi  metodą MAG 135T
Kurs spawania rur spoinami czołowymi  metodą MIG 131T
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  TIG stali niestopowych 141P1
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  TIG stali stopowych 141P2
Kurs spawania blach spoinami czołowymi  metodą TIG 141B
Kurs spawania rur spoinami czołowymi  metodą TIG 141T
Kurs specjalistyczny spawania drutem proszkowym samoosłonowym warstw wypełniających 114T
Kurs specjalistyczny spawania drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych 136T
Kurs specjalistyczny spawania drutem proszkowym w osłonie gazów obojętnych 137T
Kurs specjalistyczny spawania elektrodą nietopliwą stali austenitycznych Cr-Ni TIG 141Cr-Ni
Kurs specjalistyczny spawania elektrodą celulozową 111C
Kurs zgrzewania doczołowego elementem grzejnym HS
Kurs zgrzewania mufowego (polifuzyjnego) elementem grzejnym HMS
Kurs zgrzewania elektrooporowego HM
Kurs zgrzewania doczołowego, mufowego i elektrooporowego HS+HM+HMS
Kurs zgrzewania doczołowego i elektrooporowego (uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego) HS+HM
Weryfikacje uprawnień doczołowego, mufowego i elektrooporowego HS+HM+HMS
Weryfikacje uprawnień doczołowego i elektrooporowego (uprawnienia UDT-u) HS+HM

Kurs dla osób nadzorujących zgrzewanie termoplastycznych tworzyw sztucznych

HS+HM+HMS

Kursy spawania organizujemy w Zabrzu, Warszawie, Wrocławiu oraz Poznaniu. Ceny są zależne od miejsca szkolenia.

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.