Szkolenie z egzaminem - Uprawnienia G3

Szkolenie gazowe jest niezbędne do uzyskania lub odnowienia uprawnień z zakresu konserwacji i obsługi urządzeń elektrycznych, energetycznych, elektroenergetycznych, gazowych lub ciepłowniczych. Przedstawiamy przebieg szkolenia pozwalającego zdobyć uprawnienia G3.

Czytaj więcej...

Szkolenie z egzaminem - Uprawnienia G2

Szkolenie energetyczne jest niezbędne do uzyskania lub odnowienia uprawnień z zakresu konserwacji i obsługi urządzeń elektrycznych, energetycznych, elektroenergetycznych, gazowych lub ciepłowniczych. Przedstawiamy przebieg szkolenia pozwalającego zdobyć uprawnienia G2.

Czytaj więcej...

Szkolenie z egzaminem - Uprawnienia G1

Szkolenie jest niezbędne do uzyskania lub odnowienia uprawnień z zakresu konserwacji i obsługi urządzeń elektrycznych, energetycznych, elektroenergetycznych, gazowych lub ciepłowniczych. Przedstawiamy przebieg szkolenia pozwalającego zdobyć uprawnienia G1.

Czytaj więcej...

UWAGA - Zmiana ceny za egzamin kwalifikacyjny (2015 r.)

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2014r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015r. (Dz.U. z 2014r., poz. 1220) minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2015r. zostało ustalone na kwotę 1750 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2015 r. będzie wynosić 175 zł.