Zabezpieczenia elektryczne

Mianem zabezpieczeń elektrycznych nazywa się aparaty chroniące obwody elektryczne, urządzenia w nich występujące lub osoby, które je obsługują przed skutkami nieprawidłowego działania sieci lub urządzeń.

Czytaj więcej...

Asymetria napięcia

Jest to stan, w którym wartość napięć fazowych nie jest sobie równa lub gdy kąty pomiędzy kolejnymi fazami nie są sobie równe. Odnosząc się do układów trójfazowych asymetrie definiuje się jako stan, w którym wartości skuteczne napięć fazowych nie są jednakowe lub kąty przesunięć między nimi są inne niż 120 stopni. Analogiczna definicja odnosi się do prądów.

Czytaj więcej...

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim

Bezpośredni dotyk urządzeń pozostających pod napięciem może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym. Aby wyeliminować lub ograniczyć takie niebezpieczeństwo do minimum należy odpowiednio zabezpieczyć wszystkie urządzenia, które mogą spowodować tego typu zagrożenie. 

Czytaj więcej...

Jak wyglądają pomiary do 1 kV

Dzięki pomiarom elektrycznym uzyskamy szczegółowe informacje o stanie technicznym urządzeń. Należy pamiętać, że sprawnie działające urządzania elektryczne to gwarancja bezawaryjnej i przede wszystkim bezpiecznej pracy. 

Czytaj więcej...

Prąd stały i zmienny

Prąd uzyskiwany z baterii jest znany jako prąd stały (DC, od angielskiego direct current). Działanie prądy stałego najlepiej porównać sobie ze strumieniem wody z kranu ? jest on stabilny i ma jeden kierunek. 

Czytaj więcej...