Przewód elektryczny

Jeden z elementów obwodu elektrycznego, służy do prowadzenia prądu elektrycznego wzdłuż określonej drogi. Wykonany jest z materiału przewodzącego ( miedź lub aluminium), w postaci drutu, linki lub szynoprzewodu. Często jest izolowany np. w postaci kabla elektrycznego albo występuje bez izolacji w linii napowietrznej, gdzie rolę izolatora pełni powietrze.

Czytaj więcej...

Bezpiecznik topikowy

Jeden z rodzajów zabezpieczenia elektrycznego, w którym przez stopienie się jednego z elementów, występuje przerwanie obwodu elektrycznego.

Czytaj więcej...

Wyłącznik instalacyjny

Jeden z elementów instalacji elektrycznej, którego zadaniem jest przerwanie ciągłości obwodu, gdy prąd płynący w tym obwodzie przekroczy bezpieczną dla niego wartość.

Czytaj więcej...

Bezpiecznik

Jest to podstawowy element zabezpieczający urządzenie, jego fragment lub użytkownika przed czynnikami zagrażającymi.

Czytaj więcej...