Stacja energoelektryczna

Określeniem tym nazywa się zespół urządzeń służących do przetwarzania i rozdziału, tylko rozdziału lub transformacji energii elektrycznej, które tworzą węzeł w sieci elektroenergetycznej. Znajdują się one na ogrodzonym terenie lub w wspólnym pomieszczeniu.

Czytaj więcej...

Czym są transformatory?

Transformatory służą do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu do drugiego, z zachowaniem pierwotnej częstotliwości. Zwykle podczas tego procesu zmienia się napięcie elektryczne, wyjątkiem jest transformator separacyjny.

Czytaj więcej...

Gniazdo elektryczne

Jest to złącze stanowiące zazwyczaj część instalacji elektrycznej, służące do przyłączenia do niej odbiorników energii elektrycznej, nazywane jest również gniazdkiem, gniazdem wtykowym lub kontaktem. Gniazda elektryczne stanowią część łącznika wtykowego. Na rynku występuje wiele rodzajów gniazdek, zarówno o przeznaczeniu przemysłowym jak i do domowych instalacji. 

Czytaj więcej...

Wyłącznik różnicowoprądowy

Jest to zabezpieczenie elektryczne, które rozłącza obwód, jeśli wykryje, że prąd elektryczny wypływający z obwodu nie jest równy prądowi wpływającemu. Służy do ochrony ludzi przed porażeniem przy dotyku pośrednim i bezpośrednim. Ogranicza skutki uszkodzenia urządzeń oraz zmniejsza ryzyko wywołania przez nie pożaru.

Czytaj więcej...

Siła elektromagnetyczna (SEM)

Jest to czynnik powodujący przepływ prądu w obwodzie elektrycznym, który jest równy energii elektrycznej uzyskanej przez jednostkowy ładunek przemieszczany w urządzeniu prądu elektrycznego w stronę przeciwną do siły pola elektrycznego działającego na ładunek. 

Czytaj więcej...