Ogranicznik przepięć

Zadaniem ogranicznika przepięć jest ochrona aparatury elektrycznej przed przejściowym przepięciem, ogranicza czas trwania i częstotliwość prądu następczego. Przepięcia mogą spowodować zniszczenie izolacji i innych elementów sieci. Ponieważ odgromniki są stosunkowo drogimi urządzeniami, są stosowane tylko do ochrony ważnych elementów sieci jak np. transformator bądź generator.

Czytaj więcej...

Odłączniki

Odłącznik jest odcinaczem, spełniającym wymagania stawiane łącznikowi izolacyjnemu. Jego zadaniem jest stworzenie w obwodzie elektrycznym bezpiecznej przerwy izolacyjnej. Czynności manewrowe wykonywane są w nim sporadycznie, najczęściej w stanie bezprądowym lub przy prądach o niewielkiej wartości.

Czytaj więcej...

Stycznik

Stycznik jest jednym z rodzajów łączników mechanizmowych, które przestawia się w sposób inny niż ręczny jest stycznik. Jego styki są ruchome i mają tylko jedno położenie. Stycznik jest zdolny do załączania, wyłączania i przewodzenia prądu w normalnych warunkach pracy obwodu oraz przy przeciążeniach. 

Czytaj więcej...

Przekaźnik

Przekaźniki elektryczne i elektroniczne zostały zaprojektowane do wywoływania ustalonej, nagłej zmiany stanu w jednym lub kilku obwodach wyjściowych, przy spełnieniu odpowiednich warunków .

Czytaj więcej...

Bocznik

Jednym z oporników służących do pomiarów prądu stałego i zmiennego jest bocznik, który pozwala na pomiar dużych wartości prądu. Używa się go w zależności od stosowanego miernika. 

Czytaj więcej...