Przekaźnik statyczny

Działanie przekaźnika statycznego jest oparte na wykorzystaniu elementów elektronicznych, magnetycznych, optycznych lub innych, z wykluczeniem ruchomych. W przekaźnikach statycznych elementami łączeniowymi obwodów mocy są elementy elektroniczne takie jak triaki, tranzystory lub tyrystory.

Czytaj więcej...

Rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnica jest integralną częścią sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia. Ten rodzaj urządzenia można podzielić na podtynkowe, natynkowe i budowlane. Rozdzielnice charakteryzują się różną wielkością oraz sposobem montażu.

Czytaj więcej...

Łączniki instalacyjne

Najprostszym typem łącznika elektrycznego jest łącznik instalacyjny. Używa się go do włączania i wyłączania prądów roboczych w instalacjach niskiego napięcia. Łączniki tego typu nie pełnią funkcji zabezpieczenia elektrycznego. 

Czytaj więcej...

Łącznik elektryczny

W jednym lub kilku obwodach elektrycznych do włączania i wyłączania prądu używa się łączników elektrycznych. Ogólna definicja obejmuje wszystkie urządzenia przeznaczone do wykonywania operacji łączeniowych.

Czytaj więcej...

Reklozer

W napowietrznych sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia stosuje się samoczynny wyłącznik zwany Reklozerem. Może on wyłączyć uszkodzony odcinek linii SN bez udziału dyspozytora. Posiada dużą przewagę nad rozłącznikiem, ponieważ wyłącza prądy zwarciowe oraz może wykonać samodzielnie wielokrotny cykl Samoczynnego Ponownego Załączenia. 

Czytaj więcej...