Rodzaje iskierników

Iskiernik to aparat elektryczny zbudowany z dwóch elektrod, przedzielony izolatorem gazowym lub cieczowym. W takim układzie przy przekroczeniu pewnej wartości napięcia na zaciskach tzw. napięcia zapłonu, rezystancja wewnętrzna iskiernika gwałtownie maleje i zaczyna przewodzić prąd. Iskierniki najczęściej wykorzystywane są w układach ochrony przepięciowej różnych urządzeń.

Czytaj więcej...

Przełącznik prądowy

Przełącznik prądowy to rodzaj urządzenia elektrycznego, które pozwala na pomiar dużych natężeń prądu miernikami o mniejszych zakresach pomiarowych. Jest to rodzaj transformatora jednofazowego o małej mocy, który pracuje w stanie zbliżonym do zwarcia.

Czytaj więcej...

Rozłącznik izolacyjny

Rozłącznik izolacyjny, nazywany potocznie FR jest stosowany w rozdzielnicach do odłączania wszystkich obwodów elektrycznych spod napięcia, czyli jest wykorzystywany jako główny wyłącznik prądu. Rozłącznik powinien znaleźć się w każdej skrzynce z zabezpieczeniami jako główny wyłącznik awaryjny lub serwisowy, umożliwiający trwałe odizolowanie od zasilania. 

Czytaj więcej...

Rozłącznik bezpiecznikowy

Rozłączniki tego typu to aparaty elektryczne z wymiennymi wkładkami topikowymi, stosowane do zabezpieczeń instalacji elektrycznych. Służą one do rozłączania obwodów w stanie bezprądowym oraz do wyłączania prądów roboczych i zwarciowych. Wyjęcie wkładek rozłącznika bezpiecznikowego stwarza widoczną przerwę izolacyjną jak w przypadku odłącznika.

Czytaj więcej...

Tyrystor

Tyrystor jest jednym z elementów półprzewodnikowych, składa się z 4 warstw w układzie p-n-p-n. Jest on wyposażony w 3 elektrody, z których dwie są przyłączone do warstw skrajnych (katoda i anoda), a trzecia do jednej z warstw środkowych (bramka).

Czytaj więcej...