Dielektryki w technice

Dielektryki są materiałami, które nie przewodzą prądu elektrycznego. Używa się ich do podtrzymywania i izolowania elementów przewodzących. 

Czytaj więcej...

Czym jest dielektryk?

Dielektryk nazywany również izolatorem elektrycznym jest materiałem, który bardzo słabo przewodzi prąd elektryczny. Może być on rezultatem niskiej koncentracji lub ruchliwości ładunków swobodnych.

Czytaj więcej...

Dielektryki o specjalnych właściwościach

Niektóre dielektryki ze względu na złożoną zależność polaryzacji od przyłożonego pola i innych parametrów układu wykazują liczne efekty fizyczne. Dzięki temu zjawisku, można je wykorzystać w bardzo różnorodny sposób. 

Czytaj więcej...

Izolatory energetyczne

Izolatory elektryczne to aparaty stosowane w elektroenergetyce do podtrzymywania i izolowania elementów przewodzących. Od rodzaju użytego izolatora zależą warunki w jakich linia może być eksploatowana.

Czytaj więcej...

Zwarcie elektryczne

Zwarciem określamy nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości. Najczęstszym powodem jego wystąpienia jest połączenie się przewodów obwodu lub uszkodzenie izolacji elektrycznej. 

Czytaj więcej...