Bezpiecznik topikowy

Jeden z rodzajów zabezpieczenia elektrycznego, w którym przez stopienie się jednego z elementów, występuje przerwanie obwodu elektrycznego.

 

 

Działanie

W bezpieczniku topikowym przerwanie obwodu następuje po określonym czasie przepływu, dla danego natężenia prądu. Głównym elementem tego zabezpieczenia jest element topikowy wbudowany we wkładkę topikową. Jest to przewodnik elektryczny, który nagrzewa się w wyniku płynięcia przez niego prądu.

Gdy przez dłuższy czas przepływa nim zbyt duże natężenie prądu, wtedy topik nagrzewa się do temperatury w której się topi. Powoduje to zapalenie się łuku elektrycznego, który po wygaśnięciu przerywa w ten sposób ciągłość obwodu elektrycznego.

Po pierwszym zadziałaniu bezpiecznik ulega zniszczeniu i podlega wymianie, a próby jego naprawy są traktowane jako błąd w sztuce.

 

Budowa

Głównym elementem budowy tego bezpiecznika jest element topikowy, który zbudowany jest najczęściej z miedzianej, srebrnej lub miedzianej pokrytej srebrem taśmy. Aby uzyskać jak najszybszy czas reakcji na zbyt wysokie natężenie części te są przewężane lub nacinane.

Przetopienie topika powoduje zapłon łuku, który jest podtrzymywany płynącym prądem awaryjnym. W celu całkowitego wygaszenia natężenie prądu musi spaść poniżej wartości progowej. Aby przyśpieszyć ten proces topik zasypany jest piaskiem kwarcowym, który rozprasza i chłodzi łuk. Do gaszenia łuku stosowane są również układy wydmuchiwania łuku lub wypełnienie bezpieczników płynem.

 

Wszystkie elementy zamknięte są w szczelnej, najczęściej ceramicznej obudowie.

 

Bardzo często wyposażone są we wskaźniki zadziałania, czyli różnego rodzaju elementy, które są zamocowane za pomocą sprężyny do obudowy. Po przepaleniu topika samoczynnie wysuwają się sygnalizując w ten sposób stan awaryjny.