Bezpiecznik

Jest to podstawowy element zabezpieczający urządzenie, jego fragment lub użytkownika przed czynnikami zagrażającymi.

 

 

Zasady działania bezpiecznika powinny:

- być zrozumiałe dla obsługi;

- być związane z czynnikiem zagrożenia;

- zapewniać wysoką pewność działania;

- zapewnić niski koszt produkcji lub użytkowania bezpiecznika.

 

Bezpiecznik elektryczny

? w potocznym znaczeniu nazywamy tak każde zabezpieczenie instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed uszkodzeniem wynikającym z wystąpienia nadmiernego natężenia prądu. Zamiennie w potocznej mowie są używane sformułowania bezpiecznik ( w domyśle elektryczny np. topikowy) oraz bezpiecznik automatyczny odnoszący się do wyłączników instalacyjnych i różnicowoprądowych.

 

Wkrętkowy wyłącznik instalacyjny 

?  błędnie nazywany również bezpiecznikiem automatycznym lub bezpiecznikiem samoczynnym. Jest to rodzaj zabezpieczenia elektrycznego, w którym przez termiczne i mechaniczne zadziałanie elementów następuje przerwanie obwodu elektrycznego.

Wyłącznik nadmiarowy należy wkręcić w gniazdo bezpiecznika topikowego o gwincie E27 lub zamontować natablicowo. W przeciwieństwie do topikowego, po zadziałaniu wyłącznika obwód można ponownie zamknąć.

Wyzwalacz bimetalowy po przekroczeniu dopuszczalnej wartości prądu w obwodzie nagrzewa się co skutkuje jego wygięciem i otwarciem zestyku. Czas reakcji jest uzależniony od wartości prądu przeciążeniowego.

W przypadku wystąpienia zwarcia, elektromagnes umieszczony wewnątrz tego wyłącznika zwalnia naciąg sprężyny, która rozwiera styki i przerywa obwód. Działanie to jest natychmiastowe i niezależne od wartości prądu zwarcia.