Asymetria napięcia

Jest to stan, w którym wartość napięć fazowych nie jest sobie równa lub gdy kąty pomiędzy kolejnymi fazami nie są sobie równe. Odnosząc się do układów trójfazowych asymetrie definiuje się jako stan, w którym wartości skuteczne napięć fazowych nie są jednakowe lub kąty przesunięć między nimi są inne niż 120 stopni. Analogiczna definicja odnosi się do prądów.

 

 

Asymetria w sieciach elektroenergetycznych

Symetria oraz asymetria napięciowa w sieci zależy od:

- impedancji systemu elektroenergetycznego

- napięć na zaciskach generatora

- rozpływu mocy w systemie

Impedencja, czyli moc zwarcia części systemu elektroenergetycznego nie jest dokładnie taka sama dla wszystkich faz. Geometryczny układ linii napowietrznej, asymetrycznej w odniesieniu do ziemi, powoduje różnice w parametrach elektrycznych .

 

Asymetria obciążeń elektrycznych

Obszarem asymetrii są najczęściej obciążenia elektryczne. Zazwyczaj na poziomach różnych napięć  występują symetryczne odbiory trójfazowe, jednak można spotkać również duże obciążenia jednofazowe. Odbiornikami powodującymi asymetrię napięć są:

- zespoły odbiorników jednofazowych przyłączonych do linii trójfazowej;

- odbiorniki trójfazowe o asymetrycznym obciążeniu chwilowym;

- nierównomiernie rozmieszczone odbiorniki jednofazowe włączone między przewody fazowe i neutralny.

Przyczyną asymetrii systemu może być również jego wadliwa praca.

 

Skutki asymetrii napięcia

- Maszyny indukcyjne- pole magnetyczne może przybierać eliptyczny kształt zamiast kołowego

- Maszyny synchroniczne - głównie nadmierne nagrzewanie się

- Straty mocy i energii w liniach i przewodach

- Dodatkowe straty mocy i energii w kondensatorach

- Straty uboczne w transformatorach

- Zatrzymanie napędu w układach przekształtnikowych

 

Jak zmniejszyć oddziaływanie asymetrii

1. Równomiernie rozłożyć obciążenia oraz zmniejszyć spadki napięć

2. Stosowanie układów symetryzujących.