Czym jest sygnał elektryczny?

W języku potocznym sygnał kojarzy sie ze znakiem służącym do przekazywania informacji np. dźwięk, dym itp. W przypadku sygnału elektrycznego chodzi o wywoływanie fali napięcia lub prądu.

 

Definicja sygnału elektrycznego

Sygnał elektryczny jest to fala napięcia lub prądu rozchodząca się ze źródła wzdłuż pewnych kierunków zwanych promieniami fali. 

Tak zdefiniowany sygnał opisany jest przez funkcję wyrażoną analitycznie lub przedstawioną w postaci wykresu. W przypadku ogólnym jest to funkcja współrzędnych przestrzennych i czasu.

Funkcję sygnału przedstawiamy jako:

? Funkcje współrzędnych przestrzennych dla ustalonego czasu - rozkład napięcia lub prądu

? Funkcję czasu w określonym punkcie przestrzeni - przebieg napięcia - u(t) lub prądu - i(t)

Badanie dowolnego układy fizycznego wymaga określenia, które wielkość fizyczna lub ich zespół stanowi przyczynę zjawiska, a która wielkość charakteryzuje zjawiska zaistniałe w wyniku działania określonych przyczyn. W tym celu wprowadza się pojęcia: wymuszenia i odpowiedzi układu fizycznego. 

Źródło: http://pl.scribd.com