Czym jest certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny uważa się za narzędzie które przyśpiesza rozwój branży energetycznej. Wprowadzono je po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a ich zadaniem jest mobilizowanie producentów energii do stosowania bardziej proekologicznych i efektywnych technologii.

Certyfikat energetyczny, a ekologia

Zamysłem certyfikatu energetycznego było zainwestowanie z tzw. zieloną energię, która sprawia że redukowana jest emisja zanieczyszczeń pochodzących z procesów konwencjonalnego spalania, a także oszczędność paliw kopalnych, dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest dłuższe eksploatowanie istniejących złóż.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kto posiada certyfikat energetyczny?

  • Certyfikat energetyczny otrzymuje każda jednostka która:
  • Wytworzyła zgodną z normami ilość energii (wyrażoną w MWh)
  • Zaoszczędziła energię dzięki wprowadzeniu udoskonaleń

Każda jednostka ma za zadanie wypracować dokładną ilość certyfikatów energetycznych, przypadającą na konkretny okres czasu. W momencie gdy producent nie zdoła wypełnić narzuconej normy, będzie zobowiązany do kupna certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii lub też powinien uiścić opłatę zastępczą w URE (kwota do wpłaty jest ustalana przez Prezesa URE), każdy podmiot dostaje indywidualne rozliczenia.

Certyfikaty energetyczne w Polsce:

W Polsce występuje kilka typów certyfikatów energetycznych. Wśród nich można wymienić najważniejsze:

  • Zielone (produkcja energii ze źródeł odnawialnych)
  • Czerwone (dedykowane dla dużych wytwórców energii np. za budowę układów kogeneracyjnych gazowo- parowych)
  • Żółte (instalacje ko generacyjne na paliwo gazowe)
  • Błękitne (dla producentów energii, z nowych źródeł o wysokiej sprawności)
  • Białe (promowanie technologii redukujących zużycie energii)
  • Fioletowe, brązowe i pomarańczowe (technologie oparte o gaz)