Kurs energetyczny G1 G2 G3, kursy spawalnicze, kurs tokarza. Uprawnienia dodatkowe w cenie!

Rozszerzanie swoich kwalifikacji zawodowych jest doskonałym sposobem na zwiększanie swoich szans na rynku pracy. Poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych udowadniamy również obecnemu pracodawcy, iż zależy nam na posadzie. Kursy specjalistyczne prowadzone są najczęściej w szkołach prywatnych lub też w firmach specjalizujących się w szkoleniach.

Czytaj więcej...

Pierwsza Pomoc - WAŻNE

Nie ma nic ważniejszego niż ludzkie życie.

Jak postępować w stanach zagrożenia życia ludzkiego jasno przedstawiają aktualne Wytyczne 2010.

Za ojca resuscytacji uważa się dr Petera Safara, który od lat pięćdziesiątych prowadził badania, które miały na celu opracowanie metod resuscytacji.

W przeciągu ostatnich lat przeprowadzono przez ośrodki medyczne na całym świecie szereg badań, które miały na celu podniesienie skuteczności procedur ratowniczych. Efektem tego są WYTYCZNE 2015, które zostaną szczegółowe omówione podczas sympozjum zorganizowanego przez Polską Radę Resuscytacji pod koniec tego roku. Niezależnie od wprowadzonych zmian CZAS i REAKCJA są najcenniejsze. Jak by nie patrzeć najważniejsze jest SAMO podjęcie próby ratowania życia. Powinniśmy na bok odłożyć strach przed potencjalnymi skutkami jak np. złamanie żeber podczas wykonywania masażu serca. Nie ma nic gorszego jak brak reakcji. Wczesne podjęcie masażu serca połączone z użyciem AED, które coraz częściej pojawia się w miejscach publicznych zwiększa szanse przeżycia osoby poszkodowanej.

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzone są wg aktualnych Wytycznych. Uczestnictwo w/w szkoleniu jest niezastąpionym doświadczeniem, które umożliwi nam podjęcie odpowiednich kroków w sytuacji zagrożenia życia. Nigdy nie wiemy, kiedy możemy być świadkami zdarzenia, w którym ludzkie życie było by zagrożone.

Uprawnienia - suwnice

Uprawnienia na operatora suwnic można zdobyć zdając egzamin państwowy. Jednak aby do niego przystąpić trzeba przejść odpowiedni kurs na suwnice.

Czytaj więcej...